Elpolering av rostfritt stål

Vi erbjuder elpolering av rostfritt stål. Elpolering är en galvanisk metod som förändrar mikrostrukturen i ytan, man avverkar topparna på ytstrukturen vilket gör att ytan blir jämnare desto mer du avverkar, och så blankare, du undviker också porer och inneslutningar som fås vid manuell slipning, polering. Våra mått på elpoleringens kapacitet är 2800 x 600 x 600.

Man elpolerar till livsmedelsindustrin, till hushållsartiklar samt även bl a medicinsk utrustning då elpolering är helt ofarligt. Då man har mycket stora krav på renheten i livsmedelsindustrin, förpackningsindustrin samt läkemedelsindustrin. Det är en stor fördel att elpolera dessa detaljer då de därigenom blir lättare att hålla rena.